Lasă un mesaj -
...
Lasă un mesaj
Sisteme de
Încălzire, Climatizare, Alimentare cu apă
la CHEIE!

022 21-20-21

ru ro

Condiții de garanție:

1. Perioada garanției este de 36 luni de la data primei puneri în funcțiune, dar nu mai mult de 39 luni de la data facturării;
2. Garanția acoperă repararea sau înlocuirea pieselor, recunoscute de operatorul service certificat de Viessmann și autorizat ISCIR, ca defecte, cauzate de vicii din fabricație (caz de garanție). Piesele noi înlocuite vor avea 1 an garanție numai dacă sunt montate de către operatorul service certificat de Viessmann și autorizat ISCIR;
3. Durata medie de exploatare a produselor Viessmann este de 10 ani;
4. Utilizarea aparatului trebuie să fie în conformitate cu documentele care se livrează împreună cu aparatul, iar întreținerea va fi efectuată obligatoriu în mod periodic, corect și profesional, numai de către un service certificat de către producătorul aparatului și autorizat ISCIR în domeniu, la intervale de 1 an;
5. Efectuarea intervenției de întreținere periodică este obligația utilizatorului aparatului, neefectuarea ei la intervale prevăzute (cel puțin o dată pe an) atrage după sine pierderea garanției prevăzute (anularea garanției).
Defecte care nu sunt în sarcina producătorului:
- Instalarea incorectă efectuată de personal neautorizat sau necorespunzătoare cu instrucțiunile de instalare și cu legile, normativele și dispozitivele în vigoare;
- Defecte cauzate de fluctuații ale tensiunii de alimentare;
- Defecte cauzate de regulatorul branșamentului de gaz;
- Defecte cauzate de coșul de evacuare a gazelor arse;
- Defecte datorate calității inferioare a combustibilului;
- Defecte datorate înghețului, lipsei apei sau a presiunii în instalație;
- Defecte cauzate de folosirea aparatului fără accesoriile obligatorii, conform documentației emise de producător;
- Defecte datorate exploatării în alte condiții sau scopuri decît cele pentru care au fost fabricate;
- Defecte cauzate de netrarea apei de alimentare, colmatarea schimbătoarelor de căldură sau a diverselor componente ale instalației cu calcar sau impurități;
- Utilizarea aparatului într-un mediu umed, coroziv sau cu praf.
Atenție!
• Orice modificare sau intervenție făcută de cumpărător sau de persoane neautorizate asupra aparatului sau accesoriilor originale atrage după sine anularea garanției;
• Beneficiarul are obligația să verifice componența furniturii la recepționare. Reclamațiile ulterioare privind volumul și starea de livrare nu vor fi luate în considerare;
• Beneficiarul declară că acceptă toate clauzele din prezentul certificat de garanție, că respectă instrucțiunile de instalare și utilizare a aparatului și a luat la cunoștință recomandările producătorului.
 
   
PIF
Punerea în funcțiune (PIF) reprezintă o serie de verificări și reglaje obligatorii care se fac la finalizarea execuției instalației. 
Această operațiune se face de către centrul de asistență tehnică și service autorizat, ulterior completîndu-se rubrica (PIF) în talonul de garanție.
 
Cerinţele faţă de cumpărător pentru a pune cazanul în funcţiune:
Cazanul trebuie să fie corect montat.
Coşul de fum trebuie să fie corect instalat şi cuplat la cazan.
Cazanul trebuie să fie conectat la gaz.
Cazanul trebuie să fie conectat la apă rece şi apă caldă sub presiunea de 1,5 – 6 bar.
Cazanul trebuie să fie conectat la sistemul de încălzire sub presiune de 1 – 2 bar (din sistemul de încălzire trebuie să fie evacuat aerul şi deschise toate robinetele).
Lângă cazan trebuie să fie priză cu legare la pământ, cablul electric de la priză până la cazan (3 х 1,5) şi priză electrică cu legare la pământ.
În cazul cazanului cu termostat, termostatul trebuie să fie montat şi conectat.
Existenţa neapărată a tensiunii în priză şi a gazului în conducta de gaz.
 

KIT de evacuare inclus
  Kitul de evacuare este tubulatura prin care se evacuează gazele de ardere și se introduce aerul necesar arderii de la exterior.
Este format din:
• cot racord la 870
• tubulatura orizontală cu difuzor în capăt.

 


 


(imaginea este exemplificativă, în funcție de producător, cotul și elementul orizontal cu difuzor pot diferi ca aspect).

    

Noutăți > Cazane > Cazane murale pe combustibil gazos > Viessmann > Vitopend 100-W

Vitopend 100-W

Viessmann-Vitopend 100-W Viessmann-Vitopend 100-W

 

Date tehnice

Vitopend 100 – W

Puterea nominală, (kW)

24

31

Suprafața de încălzire maximă, (m2)

250

300

Țeavă de eșapament, (Ømm)

60/100

Presiune de lucru admisă, (bar)

0,8 – 3

Tiraj

forțat, atmosferic

Randament maxim, (%)

93,0

Debit, (l/min) ∆T = 30k

11,9

14,8

Dimensiuni,

(mm)

lungime

340

360

lățime

400

450

înălțime

725

725

Greutate,

(kg)

atmosferic

31

34

forțat

36

39

Preţ, (EUR)

atmosferic

-

900

forţat

760

990

Preţ promotional (EUR) atmosferic - 770
forţat 650 800

 

Avantaje:

Cazan mural combi pe combustibil gazos cu arzător modulant: de la 10,5 pînă la 24,8 kW și de la 13,2 pînă la 31 kW;
Unul dintre cele mai mici şi silenţioase cazane din acest segment;
Confort înalt în prepararea apei calde menajere, asigurînd un volum de pînă la 14,7 l/min (în cazul modelului de 31kW, Δt=30°C);
Standard ridicat de calitate și grad înalt de siguranță în funcționare datorită numeroaselor testări din timpul proiectării și verificării de serie;
Sistem de automatizare cu sistem de autodiagnoză integrat;
Exploatare simplă și sigură – toate funcţiile sistemului de automatizare pot fi accesate printr-o simplă apăsare de buton. Afişarea celor mai importanţi parametri ai instalaţiei se face prin intermediul uni display LCD;
Kitul de evacuare cu cot de 87° permite evitarea îngheţării cazanului în perioada rece a anului;
Gabaritul redus şi sistemul de îmbinare multi-conector, dar şi accesibilitatea la părțile componente ale cazanului prin partea frontală, fac acest produs foarte simplu în montaj şi deservire.
 

Frecvent împreună cu acest produs se cumpără...:

Termostat cu fir

Stabilizator de tensiune

footer button