Lasă un mesaj -
...
Lasă un mesaj
Sisteme de
Încălzire, Climatizare, Alimentare cu apă
la CHEIE!

022 21-20-21

ru ro

MONTARE

MONTARE INSTALAȚII TERMICE

I.

1. fixarea la poziția indicată de beneficiar a centralei;
2. efectuarea legăturilor hidraulice pentru tur și retur încalzire;
3. racordarea la apa rece și caldă;
4. racordarea la instalația de gaze;
5. umplerea și punerea sub presiune a întregii instalații;
6. remedierea eventualelor neetanșeități;
7. punerea în funcțiune a instalației (pornirea centralei);
8. urmărirea încadrării în parametrii de funcționare.
II.
1. fixarea elementelor de prindere a radiatorului pe perete;
2. montarea robineților de tur, retur și aerisire;
3. punerea acestuia pe poziție;
4. montarea țevilor de tur și retur conform proiectului;
5. racordarea caloriferului la instalația de încălzire;
6. după montarea tuturor radiatoarelor și a țevilor (coloanelor), umplerea instalației și efectuarea probei de etanșeitate;
7. realizarea probei la presiune.

Pentru toate lucrările executate de către Piroterm Casa Căldurii beneficiați de GARANȚIE.footer button