Lasă un mesaj -
...
Lasă un mesaj
Sisteme de
Încălzire, Climatizare, Alimentare cu apă
la CHEIE!

022 21-20-21

ru ro

SERVICE

  Piroterm Casa Căldurii vă pune la dispozițe servicii profesionale inginerești de deservire (profilaxie) și reparare în garanție și post-garanție a sistemelor de încălzire, climatizare și alimentare cu apă.

    Avînd experiența necesară în domeniu, tehnologii de ultimă generație dar și fiind dotat cu mașini de intervenție pentru fiecare echipă, departamentul tehnic din cadrul întreprinderii vă asigură executarea la timp și buna funcționare a utilajului de care dispuneți.
Sîntem o echipă de ingineri tineri, energici și responsabili.

REȚINEȚI!!!
...Deservirea Tehnică la timp asigură eficiență, siguranță și longevitate utilajului Dvs...footer button