Lasă un mesaj -
...
Lasă un mesaj
Sisteme de
Încălzire, Climatizare, Alimentare cu apă
la CHEIE!

022 21-20-21

ru ro

 
Condiții de garanție:
1. Perioada garanției este de 24 luni de la data primei puneri în funcțiune, dar nu mai mult de 27 luni de la data facturării;
2. Garanția acoperă repararea sau înlocuirea pieselor, recunoscute de operatorul service certificat de Viessmann și autorizat ISCIR, ca defecte, cauzate de vicii din fabricație (caz de garanție). Piesele noi înlocuite vor avea 1 an garanție numai dacă sunt montate de către operatorul service certificat de Viessmann și autorizat ISCIR;
3. Utilizarea aparatului trebuie să fie în conformitate cu documentele care se livrează împreună cu aparatul, iar întreținerea va fi efectuată obligatoriu în mod periodic, corect și profesional, numai de către un service certificat de către producătorul aparatului și autorizat ISCIR în domeniu, la intervale de 1 an;
4. Efectuarea intervenției de întreținere periodică este obligația utilizatorului aparatului, neefectuarea ei la intervale prevăzute (cel puțin o dată pe an) atrage după sine pierderea garanției prevăzute (anularea garanției).
Defecte care nu sunt în sarcina producătorului:
- Instalarea incorectă efectuată de personal neautorizat sau necorespunzătoare cu instrucțiunile de instalare și cu legile, normativele și dispozitivele în vigoare;
- Defecte cauzate de fluctuații ale tensiunii de alimentare;
- Defecte cauzate de regulatorul branșamentului de gaz;
- Defecte cauzate de coșul de evacuare a gazelor arse;
- Defecte datorate calității inferioare a combustibilului;
- Defecte datorate înghețului, lipsei apei sau a presiunii în instalație;
- Defecte cauzate de folosirea aparatului fără accesoriile obligatorii, conform documentației emise de producător;
- Defecte datorate exploatării în alte condiții sau scopuri decît cele pentru care au fost fabricate;
- Defecte cauzate de netrarea apei de alimentare, colmatarea schimbătoarelor de căldură sau a diverselor componente ale instalației cu calcar sau impurități;
- Utilizarea aparatului într-un mediu umed, coroziv sau cu praf.
Atenție!
Orice modificare sau intervenție făcută de cumpărător sau de persoane neautorizate asupra aparatului sau accesoriilor originale atrage după sine anularea garanției;
Beneficiarul are obligația să verifice componența furniturii la recepționare. Reclamațiile ulterioare privind volumul și starea de livrare nu vor fi luate în considerare;
Beneficiarul declară că acceptă toate clauzele din prezentul certificat de garanție, că respectă instrucțiunile de instalare și utilizare a aparatului și a luat la cunoștință recomandările producătorului.
 
 
PIF
Punerea în funcțiune (PIF) reprezintă o serie de verificări și reglaje obligatorii care se fac la finalizarea execuției instalației. 
Această operațiune se face de către centrul de asistență tehnică și service autorizat, ulterior completîndu-se rubrica (PIF) în talonul de garanție.
 
Cerinţele faţă de cumpărător pentru a pune cazanul în funcţiune:
Cazanul trebuie să fie corect montat.
Coşul de fum trebuie să fie corect instalat şi cuplat la cazan.
Cazanul trebuie să fie conectat la gaz.
Cazanul trebuie să fie conectat la apă rece şi apă caldă sub presiunea de 1,5 – 6 bar.
Cazanul trebuie să fie conectat la sistemul de încălzire sub presiune de 1 – 2 bar (din sistemul de încălzire trebuie să fie evacuat aerul şi deschise toate robinetele).
Lângă cazan trebuie să fie priză cu legare la pământ, cablul electric de la priză până la cazan (3 х 1,5) şi priză electrică cu legare la pământ.
În cazul cazanului cu termostat, termostatul trebuie să fie montat şi conectat.
Existenţa neapărată a tensiunii în priză şi a gazului în conducta de gaz.
 
 
 
KIT de evacuare inclus
     Kitul de evacuare este tubulatura prin care se evacuează gazele de ardere și se introduce aerul necesar arderii de la exterior.
Este format din:
cot racord la 870
tubulatura orizontală cu difuzor în capăt.
(imaginea este exemplificativă, în funcție de producător, cotul și elementul orizontal cu difuzor pot diferi ca aspect).
 
 
Noutăți > Cazane > Cazane murale pe combustibil gazos > Viessmann > Vitodens 100-W

Vitodens 100-W

Viessmann-Vitodens 100-W Viessmann-Vitodens 100-W

 

Date tehnice

Vitodens 100 – W

Puterea nominală, (kw)

26

35

Suprafața de încălzire maximă, (m2)

250

350

Țeavă de eșapament, (Ømm)

60/100

Tiraj

forțat

Randament maxim, (%)

107

Presiune de lucru admisă, (bar)

0,8 - 3

Dimensiuni,

(mm)

lungime

340

360

lățime

400

400

înălțime

725

725

Greutate, (kg)

39

44

Preţ, euro

 

 

 

Avantaje:
Cazan mural cu funcționare pe combustibil gazos pentru încălzire și prepararea apei calde menajere, cu puteri de 26 și 35 kW;
Eficiență energetică normată: pînă la 107 %;
Suprafețe de transfer termic Inox-Radial din oțel inoxidabil:
- rezistență anticorozivă avansată a oțelului aliat de înaltă calitate;
- efect de autocurățire a suprafețelor netede din oțel inoxidabil;
Arzătorul cilindric MatriX din oțel inoxidabil, cu funcționare modulantă, este un produs inovator al companiei Viessmann;
Hidrobloc cu componente ușor accesibile ce simplifică întreținerea și operațiunile de service;
Racord la rețeaua de apă în partea inferioară a cazanului;
Vas de expansiune cu membrană integrat;
Sistem de automatizare cu funcționare în regim de temperatură constantă sau comandat cu senzor de temperatură exterior;
Clasificat cu 4 stele **** din punct de vedere al eficienței energetice, conform directivei europene 92/42 CE.
 

Frecvent împreună cu acest produs se cumpără...:

Termostat cu fir

Stabilizator de tensiune

footer button